הגענו כל הצוות לסדנת תקשורת מקרבת.

רחלי ניהלה את הסדנה באופן מאורגן, בבהירות ונעימות, תוך יצירת מרחב מכבד המעודד שיתוף אישי. הצוות עבר תהליך עומק ששילב התבוננות פנימה ויכולת לתווך את הצרכים של כל אחת בצורה בונה.

הייתה הזדמנות להכיר ביכולות האישיות ובייחודיות שלנו כצוות מתוך הסדנה. רחלי נתנה לנו כלים להמשיך להשקות את הזרעים שנשתלו בסדנה שלה, וכך התהליכים שלמדנו בסדנה המשיכו להשפיע על התקשורת שלנו בתוך הצוות וגם אל מול מקבלי השירות שלנו.

תודה רחלי !